Splav rieky Dunajec

  • Splav rieky Dunajec 1
  • Splav rieky Dunajec 2
  • Splav rieky Dunajec 3

Samotná plavba z Červeného Kláštora po ústie Lesnického potoka trvá okolo 1 hod. a 45 minút a prekonáva výškový rozdiel 40 metrov. Dunajec vyhĺbil v pohorí Pienin obrovskú úzku a kľukatú tiesňavu dlhú 9 km. Dozviete sa najatraktívnejšie miesta splavu zo stručným popisom. Dominantou Pienin je panoráma Troch Korún, najvyšším vrchom je Okrunglica s výškou 982 m.n.m. Vstupnou bránou do kaňonu rieky je špicatá skala s názvom Ostrá. Jánošíkov alebo Zbojnícky skok - najužšie miesto Dunajca, široké 10 m, hlboké 12 m. Miesto zvané Barštyk. Pena, ktorá sa nachádza v týchto miestach na hladine, je rozpustený vápenec. Od nej je odvodený aj názov Pienin - peniaca sa voda. Vrch Holica. Obsahuje v sebe sedem strechovitých skál - Sedem skamenelých mníchov, ktorí podľa legendy skameneli preto, lebo odtrhli bohom zakázanú rastlinku. Vrch Facmiech. Rieka sa tu zatáča skoro o 180 stupňov. Najpomalší úsek rieky - Lenivé. Miesto, kde sa tradujú začiatky pltníctva na Dunajci. Na brehu stála krčma. Najkrajšia skala Pienin zvaná tiež Matka Pienin - Sokolica. Je spojená turistickým chodníkom s Troma korunami. Miesto nazývané Bača so skalným bralom - Osobitou. Splav končí prírodným výtvorom - prielomom Lesnického potoka po domácky volaného Vylízaná.

  • Splav rieky Dunajec 4
  • Splav rieky Dunajec 5
  • Splav rieky Dunajec 6