Ždiarsky dom

  • Ždiarsky dom 1
  • Ždiarsky dom 2
  • Ždiarsky dom 3

Múzeum Ždiarsky dom bolo zriadené v roku 1971. Nachádza sa v drevenej účelovej stavbe, ktorá predstavuje pôvodnú architektúru obce Ždiar.

Celá stavba bola rozdelená na dve časti obytnú a hospodársku. V obytnej je stála výstava ľudovej tvorivosti - ždiarske kroje, hračky, bábiky, domáce zvieratká a iné. Sú tu umiestnené aj pomocné náradia, hudobné nástroje, známe na sevemom Spiši a Podhalí v Poľsku, známe husle "zlobcoky", ktoré v Ždiari vyrábal ľudový umelec Matej Pitoňák a ktoré zozbierala jeho dcéra Ružena Zachvejová po ždiarskych pôjdoch a domácnostiach. V hospodárskej časti je reštaurácia, ktorá bola prínosom pre dovtedy nepostačujúcu kapacitu stravovania v Ždiari, otvorená v júni 1973. Mala 54 miest. Interiér bol navrhnutý architektom Cuningom z Liptovského Mikuláša. Obsluha bola oblečená v štylizovanom pracovnom ždiarskom kroji, tzv. šohajdách.

  • Ždiarsky dom 4
  • Ždiarsky dom 5
  • Ždiarsky dom 6